• team
  • Team

Public Affairs

 

Oganisaties hebben dagelijks te maken met veranderende omgevingen in de huidige maatschappij. Beinvloeden en beinvloed worden (lobby) gaat over belangen. Hoe behartig je dit allemaal in de directe omgeving, in Nederland of in Europa. Wie gaat dit doen en hoe kan de aanpak het meest succesvol zijn. Fijne Communicatie heeft kennis en ervaring in huis en in haar netwerk om uw doelstellingen en strategie optimaal in te vullen en te verzorgen.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank